Wat ? | Waar en Waarom ?

'Kunst in de Wijk'

 

Welkom in Spoorwijk.

In Opbouw

  Contact; Spoorwijk@benik.nl

Spoorwijk 21.12.05  Marnix Norder in Spoorwijk

Klik hier: http://bewonersorganisatie.blogspot.com/2005_12_01_bewonersorganisatie_archive.html

Kunstwerk in Spoorwijk

Doel

 

Spoorwijk is een wijk waarin mensen met veel verschillende nationaliteiten en culturen naast elkaar wonen. Lange tijd is het een achterstandswijk geweest met een kleine behuizing en veel armoede. Momenteel wordt de wijk compleet vernieuwd waarbij op 10% na alle huizen nieuw gebouwd worden. Dit heeft veel pijn opgeleverd voor mensen die gedwongen waren hun huizen (waar ze jaren in gewoond hadden) te verlaten. Langzaam maar zeker ontstaat een nieuwe wijk waarin weer veel verschillende nationaliteiten en culturen naast elkaar leven.

 

In het boek, dat uitgegeven is door de gemeente Den Haag onder de titel “Onderweg naar het Den Haag van morgen” is op bladzijde 55 ook al de wens geuit om in Spoorwijk een Integratiemonument op te richten. Daar wordt gevraagd om een gedenkteken, dat herinnert aan de gemeenschappelijke oorsprong van onze samenleving, zoals een kleurrijke fontein. Dit verlangen is gehonoreerd met een eervolle vermelding. Nu willen we een stap verder komen:

 

In deze nieuwe wijk is het goed om een kunstwerk te plaatsen dat aandacht geeft aan het bijzondere van deze wijk, namelijk dat de bewoners van Spoorwijk hebben laten zien, dat ze ondanks de verschillen in cultuur, elkaar steunen en vreedzaam naast elkaar wonen en leven.

 

 

Symboliek

 

De bevolking van Spoorwijk bestaat voornamelijk uit Marokkanen, Turken, Surinamers, Hollanders, Hindoestanen.

Het kunstwerk moet symbool staan voor:

§         De vernieuwing – de overgang van oud naar nieuw

§         Het elkaar nodig hebben – elkaar stimuleren en helpen

§         Het samenleven van verschillende nationaliteiten en culturen

§         De bron van leven, onze gemeenschappelijke oorsprong

Omdat het kunstwerk een appel moet doen aan de gemeenschappelijke oorsprong van onze samenleving, moet er een kleurrijke fontein in voorkomen.

Een eerste schets van het kunstwerk, zoals de initiatiefnemers dat voor ogen staan, wordt op bladzijde 2 gegeven.

 

 

Plaats

 

Als geschikte plaats voor het kunstwerk wordt gedacht aan het Alberdinck Thijmplein

 

 

Werkwijze

 

-          Er komt een wedstrijd waarbij 5 kunstenaars hun ideeën kunnen geven over een ontwerp van het kunstwerk en met een prijsopgave kunnen komen

-          Vervolgens start de actie om subsidie voor het kunstwerk te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan: Vestia, gemeente Den Haag, Fonds 1818

Laatste wijziging op: 14-12-2007 00:30